Finančni trgi

Instrumenti denarnega trga

Instrumenti denarnega trga

Najbolj pogosto uporabljeni instrumenti denarnega trga so depoziti, potrdila o vlogi, blagajniški zapisi, zakladne menice, komercialni zapisi in repo posli.

Finančni trgi

Finančni trgi

Finančni trgi so mehanizem, ki omogoča zbiranje kapitala (kapitalski trgi), mednarodno trgovino (valutni trg) in prenos tveganj (trg izvedenih instrumentov).

Don`t copy text!
Scroll to Top