Osebne finance in njihovo učinkovito upravljanje

Osebne finance – kaj so in kako jih učinkovito upravljati

Osebne finance so proces načrtovanja in upravljanja osebnih finančnih dejavnosti, kot so ustvarjanje dohodka, potrošnja, varčevanje, vlaganje in zavarovanje. Pri osebnih financah gre torej za izpolnjevanje osebnih finančnih ciljev, ne glede na to, ali načrtujemo zgolj pokrivanje kratkoročnih finančnih potreb, načrtujemo upokojitev, varčevanje za izobraževanje otroka ali naložbo v nepremičnino. Upravljanje osebnih financ je odvisno od dohodkov, stroškov, življenjskih zahtev pa tudi ciljev in želja posameznika. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi finančna tveganja, pa tudi prihodnje življenjske dogodke. Osebne finance so torej zelo pomemben sestavni del našega življenja.

Da bi kar najbolje izkoristili svoje prihodke in prihranke, je pomembno, da postanete finančno pismeni, saj boste tako lažje razločevali med dobrimi in slabimi nasveti. Brez finančne pismenosti celo tvegamo, da bomo sprejemali slabe, potencialno celo katastrofalne odločitve. Vrsta slabih odločitev nas lahko pripelje celo v stanje, ko izgubimo svobodo upravljanja svojega lastnega življenja.

Glavna področja, ki sestavljajo osebne finance

V tem članku se bomo osredotočili na razčlenitev najpomembnejših področij, ki sestavljajo široko in razvejano področje osebnih financ. Glavna področja, ki sestavljajo osebne finance so dohodek, poraba, varčevanje, naložbe in zavarovanje.

1. Dohodek je osnova za vzdržne osebne finance

Dohodek se nanaša na vir denarnega priliva, ki ga posameznik prejme in ga nato uporabi za porabo sebi oziroma svoji družini ali za naložbe. To je izhodišče za proces finančnega načrtovanja.

Običajni viri dohodka so:

 • plače
 • bonusi in druge nagrade
 • pokojnine
 • dividende
 • obresti
 • prejete najemnine itd.

Vsi ti viri dohodka ustvarjajo pozitivne denarne tokove, ki jih lahko posameznik uporabi za porabo, prihranke ali naložbe. Dohodek je torej prvi korak v našem načrtu osebnih financ.

Znižanje dohodkov oziroma izguba službe so nepredvidljivi dogodki, ki imajo lahko resne posledice, še posebej, če se nismo predhodno ustrezno zavarovali.

2. Potrošnja naj ne presega dohodkov

Potrošnja vključuje vse vrste stroškov, ki jih ima posameznik v zvezi z nakupom blaga in storitev. Drugače rečeno, poraba je karkoli, kar je potrošnega (torej ni naložba). Porabo lahko po drugem merilu razdelimo v dve kategoriji: gotovina (plačilo z gotovino) in krediti (plačilo z izposojo denarja). Lahko celo rečemo, da je večina dohodkov večine ljudi namenjena porabi.

Običajne postavke porabe so:

 • plačilo najemnine
 • plačilo obrokov kredita
 • davki
 • hrana in obleka
 • razvedrilo in šport
 • dopusti in potovanja.

Našteti stroški zmanjšujejo prihodke, ki jih ima posameznik na voljo za varčevanje in vlaganje. Če so stroški večji od dohodkov ima posameznik primanjkljaj. Upravljanje stroškov je prav tako pomembno kot ustvarjanje dohodka. Lahko celo trdimo, da ima posameznik običajno celo več nadzora nad svojimi stroški kot prihodki. Dobre navade porabe so ključne za dobre osebne finance.

3. Varčevanje je nuja, ki se je moramo priučiti

Varčevanje se nanaša na presežek dohodkov, ki se zadrži za vlaganje ali prihodnjo porabo. Če obstaja presežek med tem, kar oseba zasluži kot dohodek in tem, kar porabi, je razlika lahko usmerjena k prihrankom ali naložbam. Upravljanje prihrankov (varčevanje) je kritično področje osebnih financ.

Pogoste oblike varčevanja vključujejo:

 • gotovina
 • varčevalni račun pri banki
 • vrednostni papirji.

Večina ljudi hrani vsaj nekaj prihrankov za upravljanje svojih denarnih tokov oziroma pokrivanje kratkoročne razlike med višjimi odhodki in nižjimi prihodki. Preveč prihrankov pa običajno razumemo kot slaba stvar, saj v primerjavi z naložbami prinašajo majhen donos.

4. Naložbe bodo omogočile uspešne osebne finance tudi v prihodnje

Naložbe se nanašajo na nakup sredstev, za katera se pričakuje, da bodo v prihodnosti ustvarila donos. Seveda z upanjem, da bo posameznik s časom prejel nazaj več denarja, kot ga je prvotno vložil. Vlaganje prinaša tudi tveganje, saj vsa sredstva dejansko ne prinašajo pozitivnega donosa.

Običajne oblike naložb vključujejo:

 • delnice
 • obveznice
 • vzajemne sklade
 • nepremičnine
 • umetnine.

Vlaganje je najbolj zapleteno področje osebnih financ. Posamezniki se zato pogosto odločajo za pomoč v obliki strokovnega svetovanja. Med različnimi naložbami obstajajo velike razlike v stopnji tveganja in pričakovani nagradi, ki jo za to tveganje prinaša naložba.

5. Ustrezno zavarovanje bo preprečilo katastrofo

Zavarovanje se nanaša na širok spekter zavarovalniških produktov, ki se lahko uporabijo za zavarovanje pred nepredvidljivimi in škodljivimi dogodki v prihodnosti. Osebne finance zahtevajo preudarnost, sprejemanje obvladljivih tveganj in tudi zavarovanje prevelikih.

Običajni zavarovalniški produkti vključujejo:

 • življenjsko zavarovanje
 • zdravstveno zavarovanje
 • zavarovanje nepremičnin in drugih sredstev.

To je še eno področje osebnih financ, kjer posamezniki iščejo dodatno strokovno svetovanje, saj je področje precej zapleteno.

Osebne finance in proces načrtovanja

Postopek upravljanja posameznikovih osebnih financ je mogoče najbolje povzeti v finančnem načrtu posameznika.

Dobro finančno upravljanje obsega vzdržen finančni načrt, ki se ga je potrebno striktno držati. Vsa zgoraj navedena področja osebnih financ se namreč združijo v formalnem finančnem načrtu posameznika.

V razvitih finančnih družbah pripravljajo te načrte osebni bančniki ali naložbeni svetovalci, ki morajo dobro razumeti potrebe in cilje svojih strank, da bi lahko oblikovali ustrezen akcijski načrt.

Običajno so glavne sestavine postopka finančnega načrtovanja:

 • ocena stanja
 • določitev ciljev
 • priprava načrta
 • izvršitev načrta
 • spremljanje postavljenega finančnega načrta in ponovno ocenjevanje stanja.

Prej, ko boste začeli finančno načrtovati, bolje bo. Velja pa tudi pravilo, da za finančni načrt posameznika nikoli ni prepozno. Oblikujte visoke, vendar dosegljive finančne cilje, da bi lahko sebi in družini zagotovili finančno varnost in tudi finančno svobodo na dolgi rok.

Osebne finance zahtevajo načrtno, sistematično in pravočasno ukrepanje. Poznavanje osnov financ, preudarno upravljanje s svojim premoženjem in izdelava finančnega načrta za doseganje kratkoročnih in tudi dolgoročnih ciljev so seveda osnove za mirnejši spanec.

Povezave na zanimive in poučne članke o financah in tveganjih

Drugi članki o finančnih instrumentih

e-izobraževanje

Druge uporabne povezave

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!
Scroll to Top