Mikro izobraževanje

Mikro izobraževanje

Mikro izobraževanje je učna strategija, ki nudi udeležencem izobraževanja informacije v majhnih, zgoščenih kosih. Izobraževanje po manjših vsebinskih sklopih je v praksi, pa tudi teoriji, znano že dalj časa. Pojem mikro izobraževanja pa se je začel uveljavljati šele v zadnjem času. Še posebej pa velja to za mikro e-izobraževanje.

Kaj je mikro izobraževanje?

Mikro izobraževanje (Micro Learning) je način izobraževanja, ko se posreduje znanje na časovno zelo omejen, zato pa toliko bolj učinkovit način. Praktični primeri mikro izobraževanja so mikro lekcije, ki se nahajajo v spletnih knjižnicah podjetij ali izobraževalnih institucij.

Vseživljenjsko izobraževanje je ključ do bolj konkurenčne, na znanju temelječe družbe.

Podatki in znanja, ki jih zaposleni potrebujejo za bolj učinkovito opravljanje svojega dela oziroma za hitro reševanje pogostih težav so dostopni na spletu. Zelo pogosto so izobraževalne vsebine v obliki kratkih video posnetkov, poučnih infografik ali celo kvizov.

Mikrovsebina

Za mikro izobraževanje je značilno, da izhaja iz manjših smiselnih enot ali mikrovsebin. Dolžino posamezne vsebine določa ozko določena tema, ki zajema eno samo zamisel, eno temo. V primeru mikro e-izobraževanja je vsebina dostopna na spletni strani.

Mikro izobraževanje so kratke učne dejavnosti, ki potekajo z uporabo mikrovsebin.

Udeleženec izobraževanja lahko uporabi te mikrovsebine (Microcontents) za pridobivanje novega znanja, posodabljanje oziroma osvežitev že osvojenega znanja, pa tudi za hitro reševanje težav, na katere naleti pri svojem delu. Mikrovsebine lahko predstavljajo samostojno celoto ali pa so le sestavni del izobraževalnega programa. Uporabljajo se lahko v formalnem, neformalnem in tudi priložnostnem učenju. Mikrovsebine so najpogosteje sestavni del e-izobraževanja ali kombiniranega izobraževanja.

Kako deluje mikro izobraževanje v praksi?

Mikro izobraževanje je pripravljeno tako, da omogoča udeležencem izobraževanja doseči le en učni cilj naenkrat. Zato je pripravljeno na tak način, da ponuja specifične, ciljne informacije o določeni, zelo ozki temi. Vsebine so lahko v obliki pdf gradiva, interaktivnega gradiva, infografik, kvizov, videoposnetkov, animacij, iger in podobnega.

Zanimivo in dinamično mikro izobraževanje
e-izobraževanje po vašem okusu, zanimivo in dinamično.

 

Standarden čas za posamezno učno dejavnost ni posebej določen. V praksi pa gre za posamezne module, ki trajajo od ene do 15 minut.

Mikro izobraževanje je zelo učinkovito in uporabno predvsem zaradi tega, ker udeleženci izobraževanja lažje osvojijo in si tudi bolj zapomnijo učno vsebino, če je razdeljena na manjše vsebinske sklope ali učne enote.

Prednosti mikro izobraževanja

Mikro izobraževanje zmanjša obremenitev udeleženca izobraževanja, saj so v izobraževanje vključene zgolj vsebine, ki so z vidika učnega cilja potrebne. Mikro izobraževanje spodbuja tudi samostojno učenje, saj udeleženci izobraževanja sami določajo tempo učenja in lahko poleg predstavljene snovi dodatno raziskujejo in preverjajo podane vsebine. Velika prednost tega izobraževanja je tudi, da so informacije na voljo takrat, ko jih potrebujemo. Zaradi tega je med učenjem večja motivacija za pridobivanje novega znanja, ob koncu pa je boljši tudi rezultat učenja.

Mikro izobraževanje se lahko uporablja v različnih fazah izobraževanja, torej pred, med in po izobraževanju.

Mikro izobraževanje omogoča, da poteka usposabljanje v intervalih. Mikrovsebine se lahko podajajo udeležencem izobraževanja v več korakih ali postopoma v daljšem časovnem obdobju. Zaradi možnosti ponavljanja predstavljenih tem se poveča tudi ohranjanje dolgoročnega znanja.

Kdaj je mikro izobraževanje še posebej primerno?

Mikro izobraževanje je primerno predvsem za strokovno izpopolnjevanje. Uveljavlja se zlasti v podjetjih, ki morajo zagotavljati učinkovito izobraževanje, če želijo ohraniti prednost pred konkurenco in si zagotoviti nadaljnji razvoj. Mikro izobraževanje se v takih podjetjih uporablja predvsem pred izobraževanjem (informiranje o izobraževanju), za poudarjanje ključnih tem ter tudi za utrjevanje in testiranje pridobljenega znanja po izobraževanju.

Mikro izobraževanje je primerno za seznanjanje zaposlenih z novostmi glede zakonodaje, pri vpeljevanju novih produktov in novih zaposlenih ali za podajanje najnovejših informacij o nekem ožjem strokovnem področju.

Finančno e-izobraževanje
Znanje je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti posameznika, podjetja in celotne družbe.

 

Mikro izobraževanje prihrani zaposlenim veliko časa, saj se lahko izobražujejo tudi med delom. Njihova odsotnost z dela je veliko krajša kot pri tradicionalnem izobraževanju. Izobraževanje s pomočjo kratkih mikrovsebin je veliko preprostejše kot obsežni in nepregledni programi e-izobraževanja.

Slabosti mikro izobraževanja

Mikro izobraževanje pa običajno ni primerno za širša pa tudi nova strokovna področja, še posebej, če udeleženec izobraževanja nima nobenih izkušenj na tem področju. Precejšen problem pa predstavlja za mikro izobraževanje tudi primer, ko so kratke vsebine iztrgane iz konteksta oziroma celote. V tem primeru obstaja nevarnost, da udeleženec izobraževanja ne bo prepoznal medsebojne soodvisnosti in povezanosti učnih vsebin. Zato je tovrstno izobraževanje neprimerno za učenje kompleksnejših vsebin. Pri obsežnejših vsebinah, ki so sestavljene iz večjega števila mikrovsebin, je zato priporočljivo, da je na voljo tudi priporočena pot izobraževanja.

Kombinirano izobraževanje

Mikro izobraževanje predstavlja veliko dodano vrednost kombiniranemu izobraževanju. Kombinirano e-izobraževanje je kombinacija izobraževanja v učilnici in spletnega e-izobraževanja. Lahko bi rekli, da je to kombinacija najboljšega iz klasičnega in e-izobraževanja.

Kombinirano izobraževanje
Kombinirano izobraževanje je veliko bolj zanimivo in dinamično kot klasično izobraževanje

 

Kombinirano izobraževanje je način izobraževanja, pri katerem se uporabljajo različni učni pripomočki in pri katerem se mešajo različni učni slogi. Na eni strani pomeni to dodajanje najrazličnejših aktivnosti, nalog in zadolžitev, po drugi strani pa tudi dodajanje interakcije med izvajalcem in slušatelji izobraževanja, kar je mogoče tako v obliki klasičnih izobraževanj v učilnici kot sinhronih e-izobraževanj, ki jih omogoča sodobna telekomunikacijska tehnologija.

Finančno e-izobraževanje

Povezave na zanimive in poučne članke o financah

Druge uporabne povezave

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!
Scroll to Top