Kombinirano e-izobraževanje

Kombinirano e-izobraževanje

Kombinirano e-izobraževanje je kombinacija izobraževanja v učilnici in spletnega e-izobraževanja. Lahko bi celo rekli, da je to kombinacija najboljšega iz klasičnega in e-izobraževanja. Kombinirano e-izobraževanje je tudi način izobraževanja, pri katerem se mešajo različni učni slogi in pri katerem se uporabljajo različni učni pripomočki. Na eni strani pomeni to vključevanje najrazličnejših dejavnosti, nalog in preizkusov, po drugi strani pa tudi vključevanje interakcije med izvajalcem in slušatelji izobraževanja. Slednje je mogoče tako v obliki klasičnih izobraževanj v učilnici kot sinhronih e-izobraževanj, ki jih omogoča sodobna telekomunikacijska tehnologija.

Kaj sploh je kombinirano e-izobraževanje?

Ali ste od izvajalca izobraževanja že slišali stavek “Nisem imel dovolj časa, da bi na seminarju povedal vse, kar je bilo potrebno!” To je pritožba številnih izvajalcev, ki so omejeni s časom in urniki. In ravno v tem primeru je kombinirano e-izobraževanje odlična rešitev. Le telekomunikacijsko tehnologijo moramo uporabiti bolj učinkovito.

Pri kombiniranem izobraževanju (Blended Learning) gre za kombinacijo tradicionalnega izobraževanja in e-izobraževanja, pri čemer e-izobraževanje ne nadomešča tradicionalnega izobraževanja. Kombinirano e-izobraževanje ponuja udeležencem izobraževanja priložnost, da sledijo lastnemu tempu izobraževanja, poleg tega pa so še vedno v interakciji z izvajalcem izobraževanja. Del, ki se nanaša na e-izobraževanje je lahko v obliki e-učenja, mikro izobraževanja, spletnih priročnikov, kvizov in e-preverjanje znanja. E-izobraževanje lahko zajema tudi video in avdio posnetke ter različna e-gradiva. Do teh vsebin lahko udeleženci izobraževanja dostopajo od koderkoli, le da imajo na voljo povezavo s spletom.

Tehnološki napredek in nenehne spremembe v družbi zahtevajo od zaposlenih vedno večjo prilagodljivost in izpopolnjevanje ter posodabljanje znanja in spretnosti tudi po končanem formalnem izobraževanju.

Najbolj pogost primer kombiniranega izobraževanja je, ko se klasično izobraževanje v učilnici dopolni z e-izobraževanjem na daljavo. Izvajalec izobraževanja začne izobraževanje z uvodnim seminarjem v učilnici, potem pa prek spleta posreduje e-gradivo in dodatne e-vsebine udeležencem izobraževanja. V primeru kompleksnejših tem pa je primernejši ravno obratni proces. Na začetku so strukturirano podane osnove v obliki samostojnega e-izobraževanja, ki se v nadaljevanju nadgrajuje z izobraževanjem v živo, na katerem lahko udeleženci dodatno razpravljajo na osnovi že pridobljenega znanja, hkrati pa tudi testirajo razumevanje tega znanja.

Učinkovito izobraževanje in vseživljenjsko učenje sta ključ za bolj konkurenčno, na znanju temelječo družbo.

Prednosti, ki jih prinaša kombinirano e-izobraževanje

Zaradi kombiniranega učenja doživlja celotno področje izobraževanja veliko in hitro preobrazbo. Če so bili nekoč udeleženci izobraževanja omejeni na formalne programe usposabljanja v učilnici, lahko sedaj kombinirajo to izobraževanje s številnimi novimi didaktičnimi pripomočki in načini, ki jih omogočajo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Toge meje izobraževanja v učilnicah hitro izginjajo zaradi kombiniranih učnih rešitev. Zaradi naštetih prednosti bi večina celo mislila, da je kombinirano e-izobraževanje dražje v primerjavi s klasičnim izobraževanjem. Vendar v praksi ni nujno tako.

Kombinirano e-izobraževanje lahko zmanjša stroške usposabljanja in ponuja večjo raznolikost.

Nasveti za uspešno kombinirano e-izobraževanje

Vendar pa uspešno kombinirano e-izobraževanje le ne nastane tako hitro in enostavno. Da bi lahko uspešno združili klasično in spletno izobraževanje morate ta proces skrbno načrtovati. V nadaljevanju bomo podrobneje obdelali nekaj nasvetov, ki se jih velja držati, da bi bilo kombinirano e-izobraževanje kar se da uspešno.

1. Opredelitev ciljev

Cilj vašega kombiniranega e-izobraževanja mora delovati kot načrt. Če učni cilji niso dovolj jasni ali če vsebina ni primerna, usposabljanje ne bo uspešno. Napačne in nedomišljene poteze lahko ogrozijo celoten program. Če pa so učni cilji programa jasni, postane tudi vsebina bolj relevantna in tudi načrtovano kombinirano e-izobraževanje bo gotovo izpolnilo svoj cilj. Jasno postane tudi, kaj je mogoče od obstoječega klasičnega izobraževanja preoblikovati v e-izobraževanje. Ne izgubljajte časa in truda z nepomembnimi vsebinami ali interaktivnostmi, ki slušateljem ne pomagajo doseči opredeljenega izobraževalnega cilja.

2. Določitev vsebine klasičnega in e-izobraževanja

Izjemno pomembna odločitev pri oblikovanju kombiniranega programa je tudi, kateri deli izobraževanja se bodo izvajali na spletu in kaj je potrebno nujno izvesti v učilnici.

Primer: e-izobraževanje se uporabi za podajanje osnov, ki so predpogoj za bistvene informacije, ki jih bodo udeleženci dobili kasneje na klasičnem izobraževanju, ko bodo v interakciji z izvajalcem. Izvajalcu bodo lahko kasneje postavljali dodatna vprašanja za utrditev snovi. Z vprašanji lahko tudi preverijo, kako so razumeli podano snov. Po izobraževanju v učilnici pa sledijo še mikro učni moduli, ki se lahko uporabijo kot osvežitveni treningi.

Mikro izobraževanje
Mikro izobraževanje je primerno za hitro osvežitev znanj.

 

Spodaj navajamo nekaj hitrih kazalcev, s pomočjo katerih se boste lažje odločili, katere module izobraževanja je bolje izvesti v učilnici in katere na spletu.

Klasično izobraževanje v učilnici izberite predvsem za teme, ki:

  • zahtevajo interakcije iz oči v oči – usposabljanje vodstvenih delavcev ali prodajnega osebja,
  • obravnavajo teme, ki predstavljajo visoko tveganje oziroma imajo velik vpliv na poslovanje podjetja. Izvajalec izobraževanja mora v tem primeru preveriti, kako so bile podane informacije sprejete pri udeležencih izobraževanja,
  • zahtevajo praktične vaje ali prakso.

e-izobraževanje pa je primerno za teme, ki:

  • predstavljajo osnovno (predhodno ali nujno) izobraževanje pred izobraževanjem v učilnici ali
  • omogočajo možnost samoocenjevanja za slušatelje.

Ko imate torej jasen načrt, kaj vključiti v izobraževanje v učilnici in kaj na spletu, ste lahko prepričani, da bodo rezultati vašega izobraževalnega programa boljši.

3. Prava vprašanja

Postavljanje pravih vprašanj vam bo pomagalo do pravega in varnega načrt za uspešno kombinirano e-izobraževanja. Naj navedem samo nekaj vprašanj, ki zahtevajo jasne odgovore:

  • Ali ima izvajalec izobraževanja sploh ustrezno infrastrukturo za izvedbo kombiniranega učenja?
  • Kako bo kombinirano e-izobraževanje pomagalo premagati težave in omejitve, ki ste jih imeli s klasičnim izobraževanjem?
  • Katere vsebine se bodo izvajale v obliki klasičnega in katere v obliki e-izobraževanja?

4. Prilagoditev izobraževanja

Pogosto vprašanje je tudi, kakšen je obseg prilagoditev, ki ga ponuja kombinirano e-izobraževanje. Ali je sploh mogoče ponuditi specifične informacije, ki so prilagojene za določeno skupino v podjetju? S tem se seveda precej podaljša čas za pripravo izobraževanja, kar pomeni, da se lahko začetek izobraževanja zamakne precej v prihodnost. Seveda pa je takšno e-izobraževanje mnogo bolj koristno in uspešno z vidika slušatelja.

Vseživljenjsko učenje je vsakdanja izkušnja, ki povezuje formalno in neformalno učenje ter posamezniku pomaga razviti nove sposobnosti.

Kombinirano e-izobraževanje v praksi

Vse več podjetij priznava potrebo po prehodu na neformalno in izkustveno izobraževanje. Za take organizacije ponuja kombinirano e-izobraževanje odličen medij za zagotavljanje dinamičnega in zanimivega usposabljanja, saj omogoča lažjo prilagoditev glede na potrebe slušateljev. Sodobno kombinirano e-izobraževanje vključuje tudi mikro učenje, ki se lahko uporablja pred, med in po klasičnem izobraževanju v učilnicah.

Mikro izobraževanje

Mikro izobraževanje (Micro Learning) je sistem izobraževanja, ko se posreduje znanje na časovno omejen, zato pa toliko bolj učinkovit način. Praktični primeri mikro izobraževanja so številne mikro lekcije, ki jih najdete v spletni knjižnici svojega podjetja ali zunanjega izvajalca izobraževanj. Podatki in znanja, ki jih zaposleni potrebujejo pri opravljanju svojega dela ali za hitro reševanje pogostih težav so tako stalno dostopni. Običajno so izobraževalne vsebine tudi v obliki kratkih video posnetkov, infografik in kvizov. Koncept mikro učenja je primeren za osvežitev znanj, pa tudi za posodabljanje ter pridobivanje novega znanja.

Povezave na zanimive in poučne članke

Druge uporabne povezave

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!
Scroll to Top