Prednosti e-izobraževanja: sinhrono in nesinhrono izobraževanje

Prednosti e-izobraževanja: sinhrono in nesinhrono izobraževanje

Prednosti e-izobraževanja so izjemne. Poleg cenovne dostopnosti in preprostosti vključitve v izobraževanje sta pomembna dejavnika tudi krajevna in časovna prilagodljivost izobraževanja. V zadnjih mesecih beleži e-izobraževanje izjemno rast predvsem zaradi omejevanja socialnih stikov, ki jih je povzročila pandemija Covid -19. Poleg tega, v tem trenutku ključnega razloga, pa v podjetjih in bankah že dlje časa narašča povpraševanje po učinkovitem in sodobnem usposabljanju zaposlenih. Hitro osvajanje novih tehnologij postaja ključna konkurenčna prednost prav v vseh panogah.

Prednosti e-izobraževanja

e-izobraževanje (elektronsko izobraževanje) lahko opredelimo kot učenje in usposabljanje s pomočjo sodobne komunikacijske tehnologije. Zaradi svoje narave in možnosti, ki jih informacijska in komunikacijska tehnologija omogoča, poskuša e-izobraževanje narediti študijsko vsebino bolj jedrnato in hkrati tudi bolj izrazno. Za boljšo predstavitev uporabnikom je mogoče uporabiti različne zvočne in video posnetke ter druge grafike. E-izobraževanje vključuje tudi preprost prenos gradiv, interakcije med slušatelji in izvajalci izobraževanj, raziskovanje spletnih virov, igre in naloge. Ta sestavljenka novih izobraževalnih tehnik in predvsem novih tehnologij privablja vedno več ljudi, ki si lahko izberejo dostopno, dosegljivo in tudi primerno izobraževanje.

e-izobraževanje je izobraževanje brez dolgočasnih predavalnic. Izobražujete se lahko kjerkoli in kadarkoli. V domačem okolju, v naravi, na avtobusu …

Podjetja, ki pripravljajo e-izobraževanje, se pogosto ukvarjajo z inovativnimi strategijami poučevanj. Slušatelje želijo čim bolj pritegniti k izobraževalni vsebini. Tehnološki napredek, ki se odraža v napravah za navidezno resničnost (Virtual Reality), obogateno resničnost (Augmented Reality), umetno inteligenco (Artificial Intelligence) in strojno učenje (Machine Learning) zagotavlja veliko priložnost za dodaten razvoj e-izobraževanja v naslednjih letih. Nove tehnologije bodo še bolj pomagale podjetjem pri izmenjavi in zagotavljanju vsebin, ki temeljijo na inovativnih in interaktivnih metodah izobraževanja. Pričakovati je torej, da se bodo prednosti e-izobraževanja še povečale.

Mobilno izobraževanje

Množična in vse bolj agresivna uporaba interneta prispeva svoje k rasti e-izobraževanja. Glede na podatke Svetovne banke se je uporaba interneta v zadnjem desetletju več kot podvojila.

mobilno izobraževanje
Mobilno izobraževanje je vse bolj priljubljeno med mladimi.

 

Širjenje uporabe pametnih telefonov in naraščajoča spletna povezljivost sta še dodatno prispevala k bolj množični uporabi e-izobraževanja. Mobilne naprave odpirajo nove možnosti in tudi nove razvojne trende v e-izobraževanju. V zvezi s tem se vse bolj uveljavlja tudi pojem mobilno izobraževanje oziroma m-izobraževanje (m-learning). Prednosti e-izobraževanja se zdijo s takim načinom prenosa podatkov in znanj skoraj neprekosljive.

Prednosti e-izobraževanja na področju sinhronega in asinhronega učenja

Področje e-izobraževanja je razdeljeno glede na vrsto izobraževanja in glede na končne uporabnike. Po vrsti izobraževanja se področje deli na sinhrono in nesinhrono e-izobraževanje, glede na končnega uporabnika pa na e-izobraževanje za podjetja, akademsko e-izobraževanje in javno e-izobraževanje.

Največ udeležencev se za izobraževanje na daljavo odloči prav zaradi časovne in prostorske prilagodljivosti, ki ju omogoča tak način izobraževanja.

Asinhrono izobraževanje

Asinhrono izobraževanje predstavlja pomemben delež celotnega izobraževanja na daljavo. Lahko bi celo rekli, da je tovrstno učenje veliko bolj priljubljeno v primerjavi s sinhronim e-izobraževanjem. S pojmom asinhrono izobraževanje opisujemo izobraževanje, ki poteka neodvisno od časa. Udeležencem omogoča, da se pridružijo izobraževanju, ko jim to najbolj ustreza. Tu pa se tudi pokažejo številne prednosti tega izobraževanja, saj omogoča največjo časovno prilagodljivost.

Prednosti e-izobraževanja - predpripravljeno e-izobraževanje
Predpripravljeno e-izobraževanje je pogosta oblika izobraževanja večjega števila udeležencev.

 

Ta način izobraževanja omogoča preprostejšo izpeljavo izobraževalnega programa, še posebej takrat, ko se izobraževanje ne izvaja redno ali pa ko organizacijam primanjkuje usposobljenih izvajalcev za posamezne učne vsebine. Asinhrono izobraževanje je izobraževanje na osnovi predpripravljenih tekstualnih materialov, gledanja video predstavitev ter izpolnjevanja nalog in izpitov. S slednjim se redno spremljata rezultat in motivacija učenja, saj lahko v nasprotnem, zaradi prostorske ločitve udeležencev in izvajalca, izobraževanje razvodeni.

Sinhrono izobraževanje

Sinhrono izobraževanje predstavlja tisto vrsto izobraževanja, ki je na voljo v živo (v realnem času). Primer je klasično izobraževanje v učilnici ali pogovor po telefonu. Sinhronost omogoča dvosmerno komunikacijo med izvajalcem izobraževanja in udeleženci. Pri izobraževanju na daljavo pa vključuje to izobraževanje spletne seminarje, spletne konference, klepet na daljavo in tudi klasična izobraževanja v živo, ki se prenašajo prek spleta. Spletni seminarji (webinarji) so lahko zelo kratki, lahko pa se sestavljajo v serije seminarjev, ki se ponavljajo nekajkrat na teden in lahko trajajo tudi daljše obdobje.

Prednosti e-izobraževanja - sinhrono izobraževanje
Sinhrono izobraževanje omogoča dvosmerno komunikacijo med izvajalcem izobraževanja in udeleženci.

 

Sinhrone oblike izobraževanja so še posebej primerne za izobraževanje geografsko zelo razpršenih skupin. Primer so spletni seminarji za podjetja in banke s podružnicami in poslovnimi enotami na širšem območju ali celo v več državah. Sinhrono izobraževanje je zelo primerno tudi za nove učne vsebine, ki jih želimo hitro posredovati ciljnim skupinam.

Videokonference omogočajo sočasno, dvo- ali celo večsmerno komunikacijo. Udeleženci e-izobraževanja lahko iz svoje pisarne komunicirajo z izvajalcem izobraževanja in tudi drugimi udeleženci, ki so doma ali na delovnem mestu. Ta način izobraževanja je predvsem primeren, ko želimo razpravljati o kompleksnih temah in imajo udeleženci številna vprašanja povezana z učno problematiko. Večina platform za spletne konference pa omogoča tudi snemanje in vnovično predvajanje, kar so dodatne prednosti tega izobraževanja. Sinhrono izobraževanje lahko tako spremenimo v asinhrono, ki bo kasneje večkrat predvajano oziroma večkrat uporabljeno.

Prednosti sinhronega izobraževanja

Uporaba sinhrone komunikacije pomeni za e-izobraževanje veliko pridobitev, saj z njo uspešno blažimo glavno pomanjkljivost izobraževanja na daljavo – pomanjkanje neposredne komunikacije v živo. Seveda pa prinaša sinhrono izobraževanje tudi določene pomanjkljivosti. S sinhronim izvajanjem se odrečemo prožnosti glede časa in hitrosti poteka izobraževanja. Prednosti e-izobraževanja so v tem primeru omejene zgolj na prostorsko funkcijo. Uporaba sinhronega načina izobraževanja pa lahko prinese tudi nekatere organizacijske in tehnične težave, še posebej, če želimo v izobraževanje vključiti veliko število udeležencev.

Prednosti e-izobraževanja za podjetja

Podjetja se po vsem svetu vse pogosteje odločajo za e-izobraževanje svojih zaposlenih, da bi na ta način izboljšali njihovo znanje in spretnosti, ki so ključne za uspešnost podjetja. Vseživljenjsko izobraževanje postaja trajen in nepretrgan proces izobraževanja vsakega posameznika in vsakega podjetja.

Prednosti e-izobraževanja za podjetja
Prednosti e-izobraževanja se zavedajo številna prodorna in uspešna podjetja.

Prednosti e-izobraževanja so tudi zniževanje stroškov, še posebej tistih, ki so povezani s potovanji in z odsotnostjo z dela.

Ljudje, ki so med dnevom zaposleni, se lahko izobražujejo na spletu po delovnem času. Brez obiskovanja klasičnih izobraževanj lahko pridobijo kakovostno znanje od vodilnih strokovnjakov in visoko usposobljenih profesionalcev. Podjetja pomagajo na ta način svojim zaposlenim pri njihovem pridobivanju novih znanj, njihovi osebni rasti in zvišanju njihovih poklicnih zmožnosti. S tem pa lahko včasih tudi zadržijo najbolj perspektivne zaposlene.

Številna podjetja uporabljajo v praksi tudi kombiniranega izobraževanja. e-izobraževanje se v tem primeru uporablja kot obogatitev in dopolnitev klasičnega izobraževanja v učilnicah. Nekatera podjetja pa iščejo prednosti e-izobraževanja tudi v zelo kratkih izobraževanjih (Microlearning), kjer številna, na hitro pridobljena znanja, sestavijo v širši mozaik potrebnih znanj.

Povezave na zanimive in poučne članke

Druge uporabne povezave

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!
Scroll to Top