Vlaganje v obveznice in drugi praktični finančni nasveti

Vlaganje v obveznice in drugi praktični finančni nasveti

Obveznice so prenosljivi vrednostni papirji, ki jih uporabljajo države, finančne institucije in podjetja za zbiranje finančnih sredstev. Poleg vlaganja v raznovrstne obveznice pa preudarne vlagatelje vse bolj zanimajo tudi instrumenti in strategije, ki jih lahko uporabijo za zmanjšanje obrestnega tveganja. Še posebej velja to v času pričakovanega zvišanja obrestnih mer. Poleg razlage teorije in delovanja obveznic bomo obravnavali številne vrste obveznic ter praktične primere zavarovanja portfeljev pred obrestnim tveganjem.

Še jutri zbiramo prijave za seminar Vlaganje v obveznice in strategije zavarovanja dolžniških portfeljev.

Cilj seminarja

Cilj seminarja je seznaniti udeležence z različnimi vrstami obveznic in s tem, kako poteka vlaganje v obveznice v praksi. Udeleženci seminarja se bodo seznanili tudi z vrednotenjem obveznic ter analizo tržnih tveganj. Ob koncu seminarja bomo posebno pozornost namenili zavarovanju portfeljev pred obrestnim tveganjem. Veliko bo časa za diskusijo, prikaz praktičnih primerov in vaje.

Vsebina seminarja

 • Uvod v obveznice
 • Kaj so obveznice, kdo so izdajatelji in kdo vlagatelji v obveznice
 • Značilnosti in razvrščanje obveznic
 • Izdaja in poravnava obveznic
 • Vloga bonitetnih agencij
 • Vrednotenje obveznic med izplačili kuponov
 • Prikaz različnih donosov obveznic: kuponski in trenutni donos ter donos do dospetja
 • Čista in polna cena obveznice ter izračun natečenih obresti
 • Krivulje donosa in teorije krivulj
 • Mere tveganja pri obveznicah: trajanje in konveksnost
 • Uvod v izvedene finančne instrumente na obveznice: terminske pogodbe na obveznice in zamenjave obrestnih mer
 • Zavarovanje portfelja obveznic pred obrestnim tveganjem s prodajo državnih obveznic, s prodajo terminskih pogodb in s sklenitvijo zamenjave obrestnih mer.

Vlaganje v obveznice v praksi

Prijavite se na seminar in srečali boste tudi udeležence iz drugih bank in zavarovalnic. Z njimi boste izmenjali praktične izkušnje in ideje za vlaganje v obveznice pa tudi ideje o načinih za njihovo zavarovanje.

Več o obveznicah

Več o tem, kdo so izdajatelji obveznic, kdo kupci, kaj je glavnica, dospetje in kupon pri obveznicah, kako se izračuna donos in kako se vrednotijo obveznice, lahko preberete v članku Obveznice – kaj so, kdo so izdajatelji in kdo vlagatelji v obveznice. V tem članku boste izvedeli tudi več o merjenju tržnega tveganja pri obveznicah. Pa tudi o tem kako poteka zavarovanje dolžniških portfeljev v praksi. Več o razmerah na slovenskem finančnem trgu in trgovanju z obveznicami pa si lahko preberete v članku Obveznice, vlaganje v obveznice in zavarovanje portfeljev. Ne pozabite se prijaviti na seminar Obveznice in zavarovanje dolžniških portfeljev. Lahko pa vam pripravimo tudi interno izobraževanje o obveznicah. Investirajte v svoje finančno znanje, saj prinaša ta naložba najvišje obresti!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!
Scroll to Top